Duik in de Futuristische Wereld van Afro Sci-Fi: Een Avontuurlijke Reis

Gepubliceerd op 3 juli 2023 om 18:59

Dive into the Futuristic World of Afro Sci-Fi: A Journey of Adventure

Vandaag nemen we je mee op een te gekke reis naar de wondere wereld van Afro Sci-Fi, ook wel Afrofuturisme genoemd. Dit supertoffe genre is helemaal hot en happening in de kunst-, cultuur- en literatuurwereld. In deze blogpost gaan we dieper in op Afro Sci-Fi en ontdekken we waarom het zo'n belangrijke stem is in de literaire scene. Dus zet je schrap en laten we gaan!

Today we take you on a crazy journey into the wonderful world of Afro Sci-Fi, also known as Afrofuturism. This super cool genre is completely hot and happening in the art, culture and literature world. In this blog post, we take a closer look at Afro Sci-Fi and find out why it is such an important voice in the literary scene. So brace yourself and let's go!

 

Wat is Afro Sci-Fi?

Afro Sci-Fi is niet zomaar een saai sciencefictiongenre. Het is een coole mix van sciencefiction, fantasie en technologie, allemaal met een twist op Afrikaanse- en Afro-diaspora community. Dit genre brengt verleden, heden en toekomst samen en tovert ze om tot een waanzinnige fantasiewereld. Het gaat over thema's zoals culturele identiteit, geschiedenis, activisme en hoe technologie onze levens beïnvloedt.

 

What is Afro Sci-Fi?

Afro Sci-Fi is not just another boring sci-fi genre. It's a cool mix of science fiction, fantasy and technology, all with a twist on African and Afro-diaspora communities. This genre brings together past, present and future and transforms them into an amazing fantasy world. It deals with themes such as cultural identity, history, activism and how technology affects our lives.

Een Nieuwe kijk op Identiteit

Afro Sci-Fi speelt een mega belangrijke rol in het herdefiniëren van zwarte identiteit in de toekomst. Het doorbreekt stereotypen en laat een heleboel toffe, complexe personages zien met verschillende achtergronden. Deze verhalen zijn een inspiratiebron voor empowerment en moedigen je aan om je eigen identiteit te omarmen en te vieren. Black Suns/Zwarte Zonnen is zo een verhaal! Geschreven in twee talen zodat je bij ieder hoofdstuk kan kiezen wat lekker leest. Het verhaal gaat over twee zussen Alana (8) en Makeena (14) krijgen veel te verduren als hun planeet in lockdown gaat. Ze wonen op Zion, een verre planeet waar hun soort 'The Meeks' naartoe is verhuisd voor een beter leven. Terug op aarde werden de Meeks gezien als tweedehands burgers, terwijl ze op hun nieuwe planeet Zion eindelijk een welvarend leven kunnen leiden. Vooral omdat hun planeet twee zonnen heeft ☀️☀️ waardoor ze veel sneller gewassen kunnen oogsten dan op aarde..... er is geen armoede en de technologische ontwikkelingen gaan snel. Maar door de ramp op hun planeet wordt alles opeens heel gevaarlijk en… nieuwsgierig en wil je meer lezen? 

A New Look at Identity
Afro Sci-Fi plays a mega important role in redefining black identity in the future. It breaks stereotypes and shows a lot of cool, complex characters from different backgrounds. These stories inspire empowerment and encourage you to embrace and celebrate your own identity. Black Suns/Black Suns is such a story! Written in two languages so that you can choose what you like to read with each chapter. The story is about two sisters Alana (8) and Makeena (14) who have to endure a lot when their planet goes into lockdown. They live on Zion, a distant planet where their species 'The Meeks' have moved for a better life. Back on Earth, the Meeks were seen as second-hand citizens, while on their new planet Zion they can finally live a prosperous life. Especially since their planet has two suns ☀️☀️ which allows them to harvest crops much faster than on Earth..... there is no poverty and technological developments are fast. But because of the disaster on their planet, everything suddenly becomes very dangerous and… curious and do you want to read more?

De Link met Geschiedenis
Wat Afro Sci-Fi zo cool maakt, is dat het een sterke connectie heeft met het verleden. Het gaat vaak over de geschiedenis van het Afrikaanse continent, de slavernij, kolonisatie en de diaspora. Deze verhalen dagen je uit om na te denken over hoe het verleden onze samenleving heeft beïnvloed en hoe we samen kunnen werken aan een betere toekomst.

The Link with History
What makes Afro Sci-Fi so cool is that it has a strong connection to the past. It is often about the history of the African continent, slavery, colonization and the diaspora. These stories challenge you to think about how the past has influenced our society and how we can work together for a better future.

De Toekomst en Technologie
Afro Sci-Fi neemt je ook mee naar de wereld van technologie in de toekomst. We hebben het over coole gadgets, ruimtereizen, robots en kunstmatige intelligentie, maar dan allemaal vanuit een Afrocentrisch perspectief. Deze verhalen dagen traditionele ideeën over technologie uit en laten je zien hoe technologische vooruitgang eruit kan zien in een diverse en culturele context.

The Future and Technology
Afro Sci-Fi also takes you to the world of technology in the future. We're talking about cool gadgets, space travel, robots and artificial intelligence, but all from an Afrocentric perspective. These stories challenge traditional ideas about technology and show you what technological progress can look like in a diverse and cultural context.

Ontdek Afro Sci-Fi zelf!
Als je enthousiast bent geworden over Afro Sci-Fi, zijn er naast Sentini Grunberg ook heel wat top auteurs die je kunt ontdekken. Denk aan namen zoals Nnedi Okorafor, Octavia Butler, N.K. Jemisin en Tade Thompson. Maar ook auteurs uit Nederland zoals Gerald Vreden, die eveneens Founder is van First Noble foundation, institute for Afro caribbean art and culture. Deze schrijvers hebben fantastische boeken geschreven die je meenemen op reis door een nieuwe wereld.

Discover Afro Sci-Fi for yourself!
If you've gotten excited about Afro Sci-Fi, there are plenty of top authors to discover besides Sentini Grunberg. Think of names like Nnedi Okorafor, Octavia Butler, N.K. Jemisin and Tade Thompson. But also authors from the Netherlands such as Gerald Vreden, who is also Founder of First Noble foundation, institute for Afro Caribbean art and culture. These writers have written fantastic books that take you on a journey through a new world.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.